polrada logo
Główna
Wynajem Mieszkania
Podatki
Gdzie i jak możesz nas znaleźć
Biurodoracze Polrada
mgr. Elżbieta Rodenburg
Groenstraat 139/155
Pokój 219, domofon 56
5021 LL Tilburg
(+31) 06 482 097 53
info@polrada.nl
Skype: Polrada


W Holandii mieszkanie można wynająć:
 • w sektorze wynajmu mieszkań czynszowych,
 • w sektorze wynajmu prywatnego.

sektor wynajmu mieszkań czynszowych

W odniesieniu do sektora wynajmu mieszkań czynszowych obowiązują ścisłe reguły określające, kto i na jakich zasadach będzie brany pod uwagę. Główną role odgrywają tutaj dochody kandydata na najemcę i jego sytuacja osobista. Tylko osoby lub rodziny, których dochód roczny nie przekracza 38.000€, są brane pod uwagę przy przydziale mieszkań czynszowych. Jeżeli chodzi o sytuacje osobistą, niektóre szczególne sytuacje życiowe uprawniają starającego się o przydział mieszkania do pierwszeństwa w kolejności przydziału. Większość korporacji mieszkaniowych w Tilburgu jest zrzeszona i rozdział mieszkań odbywa się centralnie poprzez Woning in Zicht. Aby być branym pod uwagę przy rozdziale mieszkań czynszowych, wynajemcy musza przede wszystkim zapisać się do korporacji mieszkaniowej. Koszty zapisu wynoszą 12,50€. Pod spodem znajdą Państwo adresy e-mailowe korporacji działających na terenie Tilburga.


sektor wynajmu prywatnego

W sektorze prywatnym, mieszkanie można wynająć przez maklera lub zarządcę. Są to organizacje komercyjne, dlatego tez ceny wynajmu mieszkań są wyższe niż w korporacjach mieszkaniowych. Tam również można się zapisać, jako poszukujący mieszkania, ale w tym przypadku często określana jest dolna granica zarobków.
Koszty zapisu są różne w zależności od organizacji.

Umowa wynajmu i ochrona prawna wynajemcy

Przy wynajęciu mieszkania zawsze powinna być sporządzona umowa wynajmu, która powinna zawierać podstawowe informacje m.in.:

 • dane wynajemcy
 • dane najemcy
 • wysokość czynszu
 • wysokość depozytu
 • adres oraz opis wynajmowanego mieszkania (ilość pokoi, łazienki, ogród, itd.)
 • datę rozpoczęcia wynajmu, ewentualnie datę końcową
 • czas oraz sposób płatności
 • datę rocznej podwyżki
 • data, miejsce i podpis wynajmującego i najemcy

Dobrze jest umieścić w kontrakcie opis, w jakim stanie znajduje się mieszkanie, aby w razie przeprowadzki nie było problemu z odbiorem mieszkania, jak również stan liczników w momencie przejęcia mieszkania z potwierdzeniem (podpisem) wynajmującego i najemcy.

Koszty serwisu to koszty związane z dostawami i usługami świadczonymi w tym mieszkaniu (np. gaz, woda, elektryczność lub utrzymania budynku). Czysty czynsz oraz koszty serwisowe tworzą czynsz całkowity.

Wynajemca znajduje się pod daleko idącą ochrona prawną dotyczącą zasad zakończenia wynajmu mieszkania, jest to tzw. huurbescherming.

 • Najemca jest zobowiązany do:
  • do zachowania terminu wypowiedzenia wynajmu (musi to zrobić minimum 1 miesiąc i maksimum 3 miesiące wcześniej),
  • wypowiedzenie musi mieć formę pisemna poprzez list polecony i nie jest obowiązkowe podawanie powodów,
  • przy wynajmie na czas określony, wynajem kończy się, gdy wygasa kontrakt, wcześniej można zakończyć umowę wynajmu tylko za porozumieniem stron.
 • Wynajmujący jest zobowiązany do:
  • wypowiedzenie wynajmu musi nastąpić przynajmniej 3 miesiące wcześniej,
  • wypowiedzenie musi mieć formę pisemna, poprzez list polecony,
  • w liście muszą być podane powody wypowiedzenia i muszą być prawnie dopuszczalne,
  • jeżeli jest więcej niezależnych od siebie najemców, wtedy każda osoba musi dostać wypowiedzenie,
  • w liście musi być napisane, że w ciągu 6 tygodni najemca musi dać odpowiedź, że się zgadzają z zakończeniem umowy wynajmu.

W przypadku, gdy najemca nie odpowie w ciągu 6 tygodni, wynajmujący może wystąpić na drogę sadowa, o wydanie orzeczenia oceniającego czy zakończenie umowy najmu jest prawomocne i określenie ewentualnej datę eksmisji.

Wynajmujący może zakończyć kontrakt, gdy najemca złamie zasady opisane w umowie, gdy jest to umowa tymczasowa, gdy pilnie potrzebuje mieszkania do własnego użytku, wygaśnie termin umowy wynajmu, gdy zmienią się plany zagospodarowania terenu, na którym stoi budynek.

Złamanie zasad opisanych w umowie wynajmu np. najemca nie płaci czynszu lub jest uciążliwy dla otoczenia, itp. może powodować zakończenie umowy. Wynajmujący może również podać sprawę do sądu, który da najemcy maksymalnie 1 miesiąc na wyprowadzenie się.

Kontrakt tymczasowy nie oznacza automatycznie, że po upływie terminu, najemca musi się wyprowadzić. Tylko w paru przypadkach (np. wynajmujący chce sam osobiście tam zamieszkać), wynajemca może żądać od najemcy opuszczenia mieszkania, jeżeli najemca się na to nie zgadza, wynajmujący może wystąpić na drogę sadowa.

Umowa nie kończy się, gdy mieszkanie czy dom zostanie sprzedane. Umowa wynajmu mieszkania jest w tym wypadku nadal obowiązująca. Jeżeli nowy właściciel chce zakończyć umowę to musi być to prawnie uzasadnione.

De Huurcommissie “Komisja wynajmu”

“Komisja wynajmu” jest niezależną organizacją zarówno dla wynajmujących jak i dla wynajemców. W przypadku konfliktu miedzy stronami wynajmu, komisja może przyjść z pomocą.

Komisja ma role informacyjną, doradczą, jak również wydaje orzeczenia dotyczące ceny wynajmu, utrzymania, kosztów serwisowych, itd.

Do komisji można się zwrócić w następujących sprawach:

 • weryfikacji czynszu początkowego
 • obniżki czynszu na podstawie systemu punktacji
 • obniżenia czynszu na podstawie braku prac remontowych domu
 • podwyżki czynszu
 • czynszu „wszystko w jednym”
 • kosztów serwisowych
 • przedpłaty kosztów serwisowych
 • wysokości czynszu po remoncie

Huurcommissie nie wydaje żadnych oświadczeń w sprawie wynajmowanych pomieszczeń biurowych, a tylko i wyłącznie mieszkalnych i np. garaży.

Może natomiast określić czynsz przy nowej umowie wynajmu.

W przeciągu pierwszych 6 miesięcy od momentu podpisania nowej umowy wynajmu, można zwrócić się do komisji o ustalenie wysokości czynszu. Na podstawie systemy punktowego komisja określa maksymalna wysokość czynszu. Dotyczy to również rynku zliberalizowanego (sektora prywatnego). W przypadku stwierdzenia, ze wynajmowane mieszkanie na podstawie przyznanych punktów znajdzie się poniżej pewnej granicy (w tym momencie jest to 141 punktów), umowa o wynajem mieszkania przestaje być traktowana, jako tzw. zliberalizowana i komisja ma prawo wiążącej wynajemcę obniżki czynszu do maksymalnej kwoty.

Huurtoeslag (dodatek mieszkaniowy)

Dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem, który może otrzymać najemca, gdy proporcjonalnie do zarobków, wysokość czynszu stanowi dla niego zbyt duże obciążenie. Jest to rodzaj pomocy finansowej rządu w kosztach wynajmu mieszkań czy domów. Dotyczy to zarówno mieszkań wynajmowanych przez spółdzielnię, pośrednika lub osobę prywatną. Kryteriami do uzyskania takiej pomocy jest z jednej strony wysokość czynszu, a z drugiej strony wysokość zarobków brutto w skali roku.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba spełniać określone warunki. Wysokość czynszu w roku 2011 nie może przekraczać € 652,52 na miesiąc oraz wysokość zarobków nie może przekraczać €21.625 brutto na rok dla osób samotnych lub €29.350 brutto na parę.

O dodatek mieszkaniowy trzeba wystąpić do urzędu podatkowego.

Adresy stron internetowych w sektorze wynajmu mieszkań czynszowych:

www.woninginzicht.nl

www.t-heem.nl

www.tbvwonen.nl

www.tiwos.nl

www.wonenbreburg.nl

www.vestia.nl/zuidnederland

Adresy stron internetowych w sektorze wynajmu prywatnego:

www.meeus.com

www.pararius.nl

www.vesteda.nl

www.househunting.nl

www.stadhuis.nl

www.mvgm.nl

www.housingxl.nl/

www.huizenzoeker.nl/

www.goethvastgoed.nl/

www.makelaars-nederland.nl/

Platforma internetowa Te Huur Tilburg, jest części strony Te Huur Nederland. Jest ona darmowa i poprzez specjalna wyszukiwarkę, można szukać odpowiedniego dla swoich potrzeb lokum,
www.tehuurtilburg.nl/